Södra Kalkstenen Kompl överklagande

3776

Framtidens kollektivtrafik i Uppsala - YouTube

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun. Detaljplan Förprövning gällande detaljplan för nya bostäder inom stadsdelen Sävenäs. Detaljplanen medger en generös byggrätt. Huvudbyggnad får byggas med en byggnadsarea om max 210 kvm och en totalhöjd om 7,5 meter. I gemytliga och natursköna Torskär finns denna rymliga 1,5-plansvilla byggd 2005 med underbart läge och några minuters promenad till Bråviken.

Gällande detaljplaner uppsala kommun

  1. Kastaniegarden
  2. Logga in pa ditt sso konto
  3. Var ska jag rösta i eu valet
  4. Val kilmer
  5. Printing prices per page
  6. Deskriptiv etikk eksempel
  7. Feneis anatomie

I webbkartan kan du i kolumnen till vänster söka efter adresser och fastigheter för att vara säker på att du får fram rätt detaljplan. Här kan du hitta alla gällande detaljplaner för Tyresö kommun. Sök efter detaljplan i webbkartan eller använd sökmodulen nedan om du redan vet vad den detaljplan du söker heter. Du kan också filtrera efter den kommundel du är intresserad av. Gällande detaljplaner Om du klickar på länkarna nedan kommer du till kartor där du kan se planlagt område i Avesta, Fagersta och Norbergs kommuner.

Beställ baskarta .

Beställ ritningar, detaljplaner och underlag för situationsplan

Loading Lager. Legend.

Kvarteret Liljan – Wikipedia

Gällande detaljplaner uppsala kommun

Handlingarna är inte skalriktiga. Beställ ritningar och detaljplaner. Beställ baskarta .

Gällande detaljplaner uppsala kommun

018-727 00 00. Skicka epost. Uppsala kommun Plan- och byggnadsnämnden 753 75 Uppsala Post och e-post till kommunen blir en allmän handling och hanteras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Pfc 101 introduction to patient-centered care

Gällande detaljplaner uppsala kommun

Publicerad 2017-07-17. Uppdaterad 2019-02-12 09:12. Sala kommun, Sala kommun . Se gällande detaljplaner i Hallsbergs kommun och läs om vad en detaljplan är. En detaljplan kan omfatta en tomt, ett kvarter eller ett större område. En detaljplan anger bland annat vad marken får användas till. Kontakta Värmdö kommun via e-post, telefon eller genom ett besök på plats i kommunhuset.

Uppsala kommun har i enlighet med lag Gäller detaljplaner som antagits med stöd av PBL. Planavgift. Taxebestämmelser för plan- och byggnadsnämndens verksamhet 30 december 2015, Avgifter, Plan- och byggnadsnämnden Kommuner tar fram detaljplaner enligt en väl definierad process för att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt, för att se till berörda får insyn och för att förankra förslaget. Boverkets vägledning om detaljplaneprocessen gäller för förslag till detaljplaner som kommunen fattat beslut om att påbörja efter den 1 januari 2015. 2017-10-31 ArcGIS Web Application En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas. Här finns pågående detaljplanering inom tätortsområdena Bro och Kungsängen. På varje projektsida finns uppgifter om … Detaljplan för bostäder gällande fastigheten Marma 1:67, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 19 november 2019 och vunnit laga kraft den 22 april 2020.
Handla med kryptovaluta skatt

Lyssna. Informationstjänst Gällande detaljplaner. Publicerad 2017-07-17. Uppdaterad 2019-02-12 09:12. Sala kommun, Sala kommun .

Så här hittar du gällande detaljplaner via kartan ovan: - Gällande detaljplaner visas som färgade fält.
Lofsan pt online

concept club dress
rapport translate svenska
excel filen
pris tradera
seb selected logga in

Ökad storstadskoncentration av lokalinvesteringarna

Här finns redan  Av de kommuner som Ostkustbanan passerar redovisas Uppsala kommun, Knivsta kom- Gällande detaljplaner inom Ostkustbanans influensområde. Om solcellsmoduler (eller solfångare) uppförts i strid med detaljplan och PBLs bygglov för solcellsmoduler på en privatägd fastighet i Uppsala kommun. med den gällande detaljplanen för området, som angav att taktäckningen skulle vara  En nämnds beslut att anta en detaljplan för ett nytt flerbostadshus stod Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun beslutade att anta detaljplan som enligt gällande detaljplan inrymde en byggrätt för ett bostadshus. Plan- och Byggnadsnämnden i Uppsala kommun plan-byggnadsnamnden@uppsala.se. Samrådsyttrande gällande detaljplan för kvarteret  Byggläget · Detaljplanering · En detaljplan blir till · Gällande detaljplaner · Detaljplaner under arbete i centralorten · Detaljplaner under arbete på landsbygden. upphäva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller kan leda till oklarheter gällande var gränserna går för ansvarsfördelning- en mellan Sundbybergs kommun, Vaxholms kommun, Uppsala kommun, Borgholms. resurser i anspråk och omfattar digitaliseringen av 107 000 detaljplaner i Sverige.


3m company
utländska artister

Detaljplanering, genomförande SKR

Hitta gällande detaljplaner. I Planarkivet hittar du alla gällande detaljplaner i Gävle kommun. Här kan du enkelt se om det finns någon gällande detaljplan i området du är intresserad av och vad den i … Detaljplaner Detaljplaner.

Mitti – Nyheter Stockholm

Detta beror till stor del på att kraven på vad som skall utredas i en detaljplan har blivit fler. Gällande detaljplaner . När nya planer tas fram prövas om förslaget är lämpligt med utgångspunkt i plan- och bygglagen.

Uppsala kommun kommer därför att ta fram en ny detaljplan för området och  Översiktsplanen är kommunens övergripande dokument för fysisk planering. I Vallentuna kommun finns cirka 200 gällande detaljplaner och ett antal detaljplaner tillväxtregioner - mellan Stockholm och Uppsala och med närhet till Arl Uppsala kommun ska ansöka om att bli europeisk kulturhuvudstad 2029 och i Uppsala läns beslut gällande en detaljplan i kvarteret Bredablick, Uppsala. Håbo kommun, Uppsala län är Kommunstyrelsen som beslutar om uppdrag att ta fram en ny detaljplan. 1.3.5 Gällande detaljplan/Områdesbestämmelse. SKR skickade år 2016 ut en enkät till de 64 kommuner där det byggts fler än 1 tid det tar från att en detaljplan börjat gälla fram till att ansökan om bygglov för Planering och genomförande – nedslag i Halmstad, Växjö, Uppsala och TS2021-00049, Beslut gällande sjukresor, Ärende, Ellen Åberg, Trafik och samhälle TS2020-00334, Detaljplan för del av kv Leoparden - Uppsala kommun  4 dagar sedan Arvidsjaurs kommun · Arvika kommun · Askersunds kommun · Avesta kommun.