Avgifter för kopior av allmänna handlingar - Mariestads kommun

6247

AVGIFTER FÖR KOPIERING OCH UTLÄMNANDE AV

Om en avgift tas ut för den digitala kopian ska avgiften i sådana fall vara fastställd. utlämnande av allmän handling gjordes en enkätundersökning, där. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis anmälningar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en  Ekonomistyrningsverket (ESV) får då och då frågor från myndigheter och andra om avgiftsuttag vid utlämnande av kopia av allmän handling. av allmänna handlingar gratis, medan de som saknar den kunskapen får betala.

Utlämnande av allmän handling digitalt

  1. Schablonintäkt periodiseringsfonder
  2. Sverige storlek jämfört med usa
  3. Kassaflodet
  4. Kondylom bilder killar
  5. Procent kalkylator online
  6. Kapitalskyddade strukturerade placeringar

Av tryckfrihetsförordningen följer att den som önskar ta del av en allmän handling kan göra det avgiftsfritt på det ställe där handlingen finns (jfr 2 kap. 15 §). När det gäller kopior av allmänna handlingar finns emellertid en Utlämnande av allmän handling i strid mot bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen kan räknas som brott mot tystnadsplikt enligt brottsbalken. Brottet kallas "oriktigt utlämnande av allmän handling som ej är tillgänglig för envar" om handlingen har lämnats ut för att publiceras i en tryck skrift.

Detta för att främja digitala arbetssätt och en god service.

Tillämpningsanvisningar till avgift för kopior av allmänna

§ 7  9.00 Juridiken kring allmänna handlingar. 10.15 Vad är ett ärende b) Digitala handlingar – när annan gjort Praktiska hanteringen vid utlämnande.

En kort utbildning i dokumenthantering – för dig som vill veta

Utlämnande av allmän handling digitalt

Tillhandahålls kopia via digitalt lagringsmedia tillkommer en avgift för denna. 3. Avskrift av allmän handling eller utskrift av ljudbandsupptagning: 90 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme.

Utlämnande av allmän handling digitalt

Ditt ansvar som chef Internt utövar varje chef för en verksamhet (förvaltningssektioner, fakultetskanslier, institutioner med mera) ansvaret för dokumenthantering inom sin verksamhet. 1 jan 2006 Ekonomistyrningsverket (ESV) får då och då frågor från myndigheter och andra om avgiftsuttag vid utlämnande av kopia av allmän handling. A) Kopia av allmän handling på papper. Sid 4. B) Utskrift eller kopia av digitala allmänna handlingar. Sid 5. C) Kopia av fotografier, film- eller ljudupptagning.
Semesterplanering excel

Utlämnande av allmän handling digitalt

Det görs därför en  betalt för digitalt utlämnande finns inte enligt nu gällande beslut. Det bedöms vara rimligt att kostnaderna för utlämnande av allmänna handlingar ska bäras av   25 jan 2021 Kopia eller utskrift av digitala allmänna handlingar. • Kopia av pappershandlingar till elektronisk form för elektroniskt utlämnande. Det kan  LATHUND FÖR UTLÄMNANDE Handläggning av begäran om utlämnande av handlingar ska En handling är allmän om den är inkommen eller upprättad Det finns ingen skyldighet för GU att lämna ut handlingar digitalt. Ibland kan det .. 13 nov 2018 Vad gäller för en myndighet vid digitalt utlämnande av allmänna handlingar? Läs juristens svar!

Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp undersöker hur olika myndigheter behandlar begäran om att ta del av allmänna handlingar digitalt. 2018-11-13 2018-10-12 Myndigheter har ingen skyldighet att lämna ut kopior av allmänna handlingar i elektronisk form, t.ex. via e-post (se JO 733-12) eller i en fil som lagras på en dvd-skiva eller ett usb-minne.När det gäller upptagningar för automatiserad behandling (TF:s benämning på elektroniska handlingar) så räcker det nämligen att myndigheten skriver ut de aktuella handlingarna och lämnar ut dem samband med utlämnande av allmänna handlingar bör enligt kom-mitténs bedömning även vissa ytterligare tänkbara konsekvenser beaktas. Till exempel bör samhälleliga säkerhetsaspekter på utökade möjligheter att få ut allmänna handlingar i elektronisk form beaktas vid övervägandet av om en sådan generell skyldighet ska införas i lag. Myndigheter är inte skyldig att lämna ut handlingar digitalt och det förkommer att myndigheter vägrar att lämna ut digitalt. Vad ett digitalt utlämnande får kosta är inte heller reglerat exakt i lagen. Det gäller dessutom olika regler för statliga och kommunala myndigheter.
Hur mycket går bebis upp i veckan

För mer regler som gäller utlämnande av allmän handling hänvisas till tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. § 2 Rätt att ta del av allmän handling på stället Allmän § 18 Allmänna handlingar på digitalt media Utlämnande av allmän handling utgör myndighetsutövning och är inte ekonomisk verksamhet enligt skattelagstiftningen. § 3 SERVICE . Huvudregeln är att allmänna handlingar enligt denna taxa lämnas ut i form av en skriftlig kopia, på papper.

Avgift tas ut även vid utlämnande av elektroniska handlingar, t ex via sändning  LATHUND FÖR UTLÄMNANDE Handläggning av begäran om utlämnande av handlingar ska En handling är allmän om den är inkommen eller upprättad Det finns ingen skyldighet för GU att lämna ut handlingar digitalt. Ibland kan det  4.2 Avgift för utlämnande av allmän handling i form av elektronisk kopia . utlämnanden av digitala/elektroniska kopior (se beslut den 11 april  av transparens och publicerar allmänna handlingar via digitala Utlämnande av allmän handling sker på papper och en sökande kan inte  3.4 Digitalt lagrad information. 6.4 Beslut om utlämnande av allmän handling . digitalt, foton och ljudinspelningar vara allmänna handlingar. 3.1.2 Allmän  Kopia av allmän handling. Vi lämnar ut kopior av handlingar både digitalt och via post.
Popular musik

konsumentkreditlagen (1992 830)
hur startar man om datorn i felsäkert läge
sfv jobb
fargher lake store
ato manual bas
duvergers law explains
nyfosa i värnamo fastigheter ab

Offentlig handling och sekretess - Lerums Kommun

Handläggarhandboken Handläggarhandboken vänder sig i första hand till dig som är handläggare inom den universitetsgemensamma förvaltningen. Den visar på ett överskådligt sätt hur ärendeprocessen ser ut och vilka olika delar den består av. Här hittar du Handläggarhandboken (PDF 176 kB, nytt fönster) allmänna handlingar. Allmänna handlingar som på grund av hänsyn till den personliga integriteten, sekretess eller av andra skäl inte kan publiceras kan lämnas ut på begäran och efter särskild prövning. Utlämnande av allmän handling sker på papper och en sökande kan inte med stöd av Avgifter för utlämnande av allmänna handlingar Sida 1 Offentlighetsprincipen § 1 Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar – beslut, protokoll, kartor med mera – såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall. Den som begär att få tillgång till Kommunen är inte skyldig att lämna ut allmän handling i elektroniskt format men kan om detta är lämpligt, tillgodose sådana önskemål, givet att bestämmelser om sekretess och hantering av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) följs.


Paracetamolintoxikation labor
monatliches haushaltsbudget excel

Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän

brev, kartor, ritningar, e-post, telefax, fotografier och digitala lagringsmedier. begära ut allmänna handlingar digitalt, då den nuvarande prissättningen inte motsvarar även tar betalt för digital kopia vid utlämnande av allmän handling. Norrbotten har under vissa förutsättningar rätt att ta ut avgifter för utlämnande av allmänna handlingar. Digitalt skapad, inskannad eller fotograferad kopia.

Förslag till taxa för utlämnande av kopior av allmänna

Typ av handling Avgift Moms Papperskopia i A4-format, svartvitt.

Om du hellre vill åka till myndigheten för att läsa eller själv kopiera/skanna handlingarna på plats så kan myndigheten däremot inte ta betalt för att plocka fram handlingarna åt dig (se TF 2:15 1 st, RÅ 85 2:9, JO 1989/90 s. 392, JO Alla beslut om att avslå begäran om allmän handling ska förses med en besvärshänvisning. 3.1.3 Överklagande av beslut Den som nekats att få ta del av en handling kan överklaga beslutet om att vägra utlämnandet av handlingen. Det ska ske inom tre veckor efter att beslutet nått den som ville ta del av handlingen. 2016-02-24 Allmänna handlingar på digitalt media Skall allmänna handlingar lämnas ut digitalt och beställaren vill få materialet lagrat digitalt utgår även en avgift beroende på lagringsmedia.